תקנון אתר - טבעי פיקס

תנאי שימוש, הגנת מידע ומדיניות פרטיות באתר טבעי פיקס

אנא קרא בקפידה: תנאים אלה הם הבסיס לשימוש באתר טבעי פיקס,

לתשומת ליבך, השימוש באפשרויות השונות של "פייסבוק" עשויות לשתף את המידע עם אחרים

תוכן דף

​זכויות יוצרים

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני, לרבות בשם ובסימני המסחר, בעיצוב האתר, בתכנים המתפרסמים בו על־ידי טבעי פיקס, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו הם של טבעי פיקס בלבד. אין להעתיק, להפיץ להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהנזכרים לעיל ללא קבלת הסכמה של טבעי פיקס  בכתב ומראש.

תנאי שימוש באתר טבעי פיקס

המידע והעצות הניתנים באתר טבעי פיקס בבלוגים ובדף הפיסבוק הם בגדר מידע כללי בלבד. ואינם מהווים תחליף לבדיקה או לייעוץ אצל רופאים ואינם בגדר "אבחנה רפואית", "חוות דעת רפואית", "המלצה לטיפול רפואי" או "תחליף לטיפול רפואי".

במקרה בו קיימת בעיה רפואית או מתעורר חשד לקיומה, יש להזמין ביקור אצל רופא\ת המשפחה, או רופא מקצועי ולהיבדק. במקרה של בעיה דחופה, מקרה חירום או מצוקה (גופני או נפשי) יש לפנות מידית לקבלת טיפול רפואי אצל הרופא המטפל ובמקרה הצורך לפנות מידית לחדר המיון של בית החולים הקרוב או למגן דוד אדום (באמצעות מספר החירום 101 ).

בעצם השימוש באתר טבעי פיקס, בפורומים ובדף הפייסבוק של טבעי פיקס של המשתמשים מוותרים על כל תביעה, דרישה או טענה מכל סוג שהוא כלפי אתר טבעי פיקס  ו/או צוות הכותבים, העורכים היועצים והמטפלים המופיעים ורשומים באתר.

תנאי שימוש בפורומים בבלוגים בדף הפייסבוק של טבעי פיקס

טבעי פיקס מספקת לגולשים שירות תיווך , ייעוץ ושימוש בפורומים ומתחם בלוגים המאפשרים לגולשים לגלוש, לשאול ולהגיב בהתאם לתנאי השימוש המופיעים לעיל וגם לשוחח בינם לבין עצמם, להחליף מידע בינם לבין עצמם ולהגיב להודעות של גולשים אחרים. על המשתמשים לספק מידע שהוא, למיטב ידיעתם, אמיתי, נכון ומדויק. אלא אם כן צוין אחרת – ובמפורש – בידי מנהלי הפורום.

הבלוג ו/או האתר – כל המעלים תכנים לפורומים של אתרי טבעי פיקס, או המגיבים ברכיב התגובות בבלוגים של אתר טבעי

פיקס או הכותבים תגובות ("טוקבקים") למדריכים באתר – ייראו בהם כאילו אין להם כל הכשרה רפואית.

הפרסום המסחרי בפורומים, ברכיבי התגובות באתר ובמתחם הבלוגים של טבעי פיקס אסור, ואנו עושים כמיטב יכולתנו למנוע פרסומים מסחריים בפורומים ובבלוגים. עם זאת, טבעי פיקס אינה אחראית לתוכן ההודעות של הגולשים בפורומים ובבלוגים ואינה אחראית לדעות, לתכנים ולמידע המסחרי – או לדעות על אודות מידע מסחרי – המועלים על ידי הגולשים לפורומים ולבלוגים. טבעי פיקס אינה אחראית לתגובות שיתעוררו ו/או להתייחסויות שיתקבלו ו/או לשימוש כלשהו שייעשה בהודעות שהועלו על־ידי הגולשים לפורומים ולבלוגים. הפורומים והבלוגים ורכיבי התגובות באתר פתוחים לכל הגולשים באתר טבעי פיקס, אולם הנהלת האתר רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפרסם , למחוק הודעות ותגובות ברכיבי התגובות, בפורומים ובבלוגים ו/או להגביל את אפשרות הכניסה לפורומים או לבלוגים מסוימים ו/או להגביל את ההרשאה לכתיבת הודעות ותגובות בפורומים ובבלוגים מסוימים.

רק "גולשים רשומים" לקהילת הפורומים של טבעי פיקס רשאים לשנות את תוכן ההודעות שהעלו לפורומים או למחוק אותן. המגיבים ברכיב התגובות בבלוגים של אתר טבעי פיקס או המעלים תגובות ("טוקבקים") למדריכים של אתר טבעי פיקס אינם יכולים לשנות את תוכן ההודעות או למחוק אותן. כל התכנים המועלים על־ידי הגולשים לפורומים של אתר טבעי פיקס, או לרכיב התגובות בבלוגים של אתר טבעי פיקס, או לרכיב התגובות ("טוקבקים") למדריכים של אתר טבעי פיקס הם תכנים פומביים החשופים לעין כל הגולשים האחרים. לכל המידע המתייחס לבריאות ולרפואה, המועלה לפורומים של אתר טבעי פיקס, לרכיב התגובות בלוגים של אתר טבעי פיקס ולרכיב התגובות ("טוקבקים") למדריכים של אתר טבעי פיקס על־ידי גולשים שאינם מנהלים – ואשר אינו מתייחס לחוויות האישיות ולניסיון החיים של הכותב עצמו, או מבוסס עליו – יש לצרף אסמכתאות בדמות קישורים למקור שעליו מתבסס המידע.

הצהרה והתחייבות של כל המשתמשים בקהילת הפורומים של טבעי פיקס

בהעלותי הודעה לקהילת הפורומים של טבעי פיקס , או בהזמנת טיפול , או בסיפוק שירותים לאתר טבעי פיקס  אני מסכים/ה לכללי השימוש בתנאי ובקהילת הפורומים של טבעי פיקס ואני מצהיר/ה ומתחייב/ת כי ההודעה לא כוללת איומי שווא, התרעות סרק, אינה יוצרת רושם שאינו נכון לגבי מצבי הרפואי או הנפשי – ואינה כוללת דברי הסתה, דיבה, לשון הרע וסגנון החורגים מהטעם הטוב. ידוע לי כי הודעות בעלות תוכן אובדני או הודעות שמשתמע מהן פוטנציאל גבוה לפגיעה פיזית בי, או באדם אחר, עשויות להיות מועברות לידיעת הגורמים החוקיים והבריאותיים הרלוונטיים שבאפשרותם לזהות ולאתר את שולח ההודעה. ידוע לי כי כל חשיפה של מידע אישי אודותיי בפורום נמצאת באחריותי המלאה בלבד, וכי טבעי פיקס אינה אחראית לשימוש כלשהו אשר ייעשה במידע אישי אשר הועלה על ידי לפורום .בהעלותי הודעות לקהילת הפורומים של טבעי פיקס אני מצהיר/ה, כי ידוע לי שהשימוש בקהילת הפורומים של טבעי פיקס כפוף לדין הישראלי וכי אני נושא/ת באחריות המלאה, על־פי כל דין, לשירותים שאני מספק ואו רוכש מצוות האתר ולתכנים ולתגובות שאני מעלה לקהילה, בין אם אני גולש/ת רשום/ה בקהילה ובין אם אני גולש/ת אורח/ת. ידוע לי, כי אם אחרוג מכללים אלה, ניתן יהיה לאתר אותי ולנקוט צעדים.

מדיניות הגנת המידע והגנת הפרטיות

טבעי פיקס נוקטת מדיניות אבטחת מידע קפדנית כדי להבטיח את חיסיון המידע של לקוחותיה. מדיניות זו מבוססת על הוראות הדין העוסק בהגנה על מידע ובכלל זה "חוק הגנת הפרטיות", "חוק זכויות החולה", "חוק יסוד כבוד האדם וחירותו" ו"חוק המחשבים". מדיניות זו מיושמת על פי התקנים המחמירים להגנת מידע בארץ ובחו"ל.  טבעי פיקס מקיימת פעילות שוטפת וקבועה כדי להגן על המידע הפרטי שלך. פעילות זו מתבצעת באמצעות מערכות בקרה וניטור המשולבות בטכנולוגיה מתאימה, שנועדה לוודא כי הגישה למידע הרפואי שלך תתבצע על פי החוק כאמור. גישה למידע רפואי שלך מותנית בהרשאה חד משמעית של הצוות הרפואי שלך והיא מנוטרת כל העת.

נתונים שנאספים על לקוחות

כל המידע הרפואי והאישי שלך נאסף במערכות המידע של טבעי פיקס רק לצורך הטיפול בך ובמסגרת הסמכויות המוענקות לטבעי פיקס על פי דין ולצורך קיום חובותיה לפי "חוק ביטוח בריאות ממלכתי". מלבד כל החומר הרפואי הנוגע לטיפולים שבוצעו, מאוחסן בידי טבעי פיקס מידע חיוני כגון מספר תעודת זהות, כתובת וגיל, ובמקרים שניתנה הרשאה מתאימה מהלקוח/ה – מספר כרטיס אשראי לצורך תשלומים באמצעות מערכת הבילינג.

אופן שמירת המידע

כל המידע מאוחסן בחוות השרתים של טבעי פיקס. חוות השרתים, כמו גם כל מערכות המידע של טבעי פיקס, מאובטחת באמצעים מהמתקדמים בעולם. בנוסף, טבעי פיקס מאחסנת חומר ארכיוני. החומר הארכיוני נשמר בהתאם להוראות כל דין והוראות משרד הבריאות לעניין שמירתם של מסמכים רפואיים. החומר מאוחסן במיכלי גניזה מסומנים. הארכיון מנוהל ומאובטח על פי כללי הגנת מידע מחמירים.

נהלי אבטחת מידע

טבעי פיקס מקיימת מדיניות הגנת מידע, המתעדכנת אחת לשנתיים כדי לענות לכל  דרישות החוק והתקנות, וכמענה לאיומים על המידע מעת לעת ושינויים טכנולוגיים. מדיניות הגנת המידע של טבעי פיקס תורגמה לשני רבדים של עשייה:

מדיניות הגנת המידע והוראות הגנת המידע נותנות מענה מאובטח לכל נתיב המידע הרגיש שלך בטבעי פיקס.

הממונה על אבטחת המידע טבעי פיקס

תפקידו של הממונה על הגנת המידע בטבעי פיקס, הוא לוודא את קיומו של תהליך השמירה וההגנה על המידע בהתאם למדיניות הגנת המידע של טבעי פיקס. הממונה פועל על פי מדיניות הגנת המידע של טבעי פיקס,

הממונה משמש מנחה מקצועי לכלל הארגון לרבות פיתוח שיטות הטמעה, התוויית הוראות עבודה, בקרה וביקורת. בנוסף, בכל אחת מיחידות טבעי פיקס הן כלקוח והן כספק שירותי רפואה משלימה וכדומה

העברת מידע לצד שלישי

המידע נמסר לצד שלישי אך ורק לצורך טיפול רפואי או על פי הנחיות החוק. בטרם מעבירה טבעי פיקס מידע לצד שלישי, היא עורכת מבדקי אבטחת מידע מקיפים, והצד השלישי, לרבות עובדיו, מתחייבים להגן על המידע וחתומים על התחייבות לשמור סודיות.

תלונות בנושא פגיעה בפרטיות

אדם הסבור כי המידע על אודותיו במערכת טבעי פיקס שגוי או לוקה בחסר, או שיש לו נושא לבירור הקשור בהגנת הפרטיות יכול לפנות לנציבות פניות הציבור בטבעי פיקס

כל לקוח זכאי לעיין ברשומה הרפואית הקיימת לגביו. קבלת עותק מהחומר הרפואי המלא מותנה בתשלום על פי חוק.

מדיניות הפרטיות בטבעי פיקס

הגישה למידע רגיש מתנהל באמצעות מערכת הרשאות קפדנית. רק אנשי צוות רפואי ואנשי צוות מנהלי רלוונטיים, המטפלים בלקוחות האתר , רשאים לראות ולנהל את המידע – וזאת רק לשם הטיפול הרפואי. הגישה למידע במערכות המידע של טבעי פיקס מנוטרת ומבוקרת בכל העת, ובכל נקודת זמן ניתן לדעת מי צפה במידע הרפואי, מי ביצע בו שינויים ומתי.

  שינויים במדיניות הגנת המידע

שינויים במדיניות הגנת המידע או הגנת הפרטיות יכולים להתרחש אם חל שינוי בחוק או פורסמו תקנות בעניין, או בשל שינויים טכנולוגיים, או בשל איומים חדשים על המידע. כל שינוי במדיניות הגנת המידע מובא לאישור בפני וועדת ההיגוי העליונה להגנת מידע בראשות אחראי המידע הרפואי . שינוי במדיניות, אם יתרחש יפורסם באתר טבעי פיקס.

הגנה עצמית

המידע שלכם אצלנו שמור ומוגן, אולם המידע שבמחשב שלכם, או זה המצוי בטלפון הסלולרי שלכם, ראוי שיוגן גם הוא, שכן אתם אלה אחראים על הגנתו. לשם כך מומלץ להפעיל כלי אבטחה  (תוכנות אנטי וירוס, "חומת אש", סיסמה, והצפנת מידע).

חשוב להדגיש: התיק הרפואי האישי לא נשמר ברשת האינטרנט, והנתונים המוצגים נשלפים לתצוגה על המסך רק כאשר הלקוח נכנס אל התיק עם פרטי ההזדהות שלו.

תנאי שימוש במערכת סל השירותים של טבעי פיקס

מערכת זו מסייעת באיתור שירותים הכלולים בסל שירותי אתר טבעי פיקס, כמפורט בתוספת השנייה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ובהוראות שירותי טבעי פיקס (להלן: סל השירותים).

בכניסתי למערכת האתר אני מאשר/ת ומסכים/ה, כי הגלישה במערכת היא בכפוף להוראות ולתנאים המפורטים כאן:

 1. ידוע לי כי סל השירותים ו/או המידע המתפרסם במערכת זו עשויים להשתנות מזמן לזמן. ידוע לי כי לאחר פרסום המידע, המסופק לנוחיותי ולשימושי האישי, עשויים לחול שינויים בסל השירותים ו/או במידע, ואלה לא בהכרח ימצאו את ביטויים המיידי במערכת.
 2. ידוע לי כי הזכאות לשירותים והספקים השונים הכלולים באתר נבדקו על־ידי טבעי פיקס באופן פרטני בכל מקרה ומקרה וכי היא תלויה באמות מידה שונות ובהתוויות רפואיות פרטניות ומגוונות, שלא ניתן לכלול את כולן במערכת.
 3. ידוע לי כי לאור האמור, ובהיות מערכת זו מערכת מידע בלבד, בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין המידע המוצג במערכת לבין סל השירותים, על-פי נהלי טבעי פיקס או על-פי דין, יגבר האחרון.
 4. ידוע לי כי טבעי פיקס נוקטת במיטב האמצעים העומדים לרשותה לצורך הגנה מפני סיכוני פריצה למערכת של גורמים בלתי מורשים, אך למרות זאת יתכנו מצבים בהם ישתבש המידע המוצג במערכת, או שהמערכת לא תהיה זמינה.
 5. ידוע לי כי הפרסום במערכת זו אינו מהווה "יעוץ רפואי" או תחליף לייעוץ כזה, כללי או פרטני, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל לקוח/ה, ואשר משמשים לקבלת טיפול רפואי כלשהו. ידוע לי אין בתכנים המצויים במערכת משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לייעוץ רפואי על-ידי הרופא או הרופאה המטפלים בך.
 6. אני מבין וידוע לי כי התוצאות וההמלצות המוצגות לי הן המלצות כלליות בלבד, הנסמכות על אלגוריתם Score כפי שעובד בידי החברה שהפיקה את הסימולטור וכפי שנבדק ותוקף בידי מומחי טבעי פיקס. יתר על כן, אני מבין, ידוע לי וברור לי התוצאות וההמלצות המוצגות לי אינן מחליפות המלצות רפואיות אישיות שיכולות להינתן רק בידי הרופא המטפל בי, לאחר ביצוע כל הבדיקות הרפואיות האישיות הנחוצות.
 7. אני מבין וידוע לי כי באחריותי להפעיל שיקול דעת בהתאם לנסיבות, להתייעץ עם רופא במקרה הצורך ולא להסתמך רק על התוצאות המוצגות לי ועל ההמלצות הכלליות המוצגות לי.
 8. אני מבין וידוע לי כי טבעי פיקס ממליצה לי להתייעץ עם רופא המשפחה או עם רופא יועץ באופן אישי בכל סוגיה המתעוררת אצלי בהקשר לשימוש באתר .
 9. אני מבין וידוע לי כי רמות הסיכון המוצגות לי וההמלצות ניתנות לי בהתאם לנתונים שאני מזין בעצמי, וכי הזנת נתונים לא נכונה או לא מדויקת משפיעה בצורה משמעותית על רמות הסיכון המוצגות ועל ההמלצות הכלליות המוצגות.
 10. אני מבין וידוע לי כי אם אזין נתונים שאינם אמיתיים יוצגו לי רמות הסיכון שאינן נכונות והמלצות כלליות שאינן נכונות ועשויות שלא להתאים למצבי.
 11. אני מבין וידוע לי כי הנתונים שיוצגו לי וההמלצות הכלליות שאקבל בניוזלטר נוגעים לתחומים רפואיים מסוימים בלבד – וכי הערכה רפואית מוסמכת של מצבי הבריאותי והבדיקות שאני עשוי להזדקק להן תינתן לי רק לאחר בדיקה רפואית אישי בידי רופא המשפחה או רופא יועץ.
 12. אני מבין וידוע לי כי קבלה של ההמלצות הכלליות הניתנות בסימולטור או בניוזלטר אין בה כדי להעיד על כך שלא נדרשות ממני פעולות נוספות, ו/או בדיקות נוספות, שנועדו למנוע תחלואה ו/או לשפר את מצבי הבריאותי ו/או למנוע הידרדרות בתחלואה קיימת – וכי עליי להתייעץ לשם בירור הנדרש ממני עם רופא המשפחה ו/או עם רופא יועץ.
 13. אני מבין וידוע לי כי כל פעולה המתבססת על ההמלצות הכלליות הניתנות בסימולטור או בניוזלטר מחייבת את אישור הרופא המטפל בי וכי טבעי פיקס לא נושאת באחריות לכל פעולה אשר אבצע שלא בהתייעצות עם הרופא המטפל בי ובאישורו.
 14. אני מבין וידוע לי שהמידע הכללי שנמסר לי בסימולטור או בניוזלטר אינו משמש בשום מקרה תחליף לפנייה לקבלת ייעוץ רפואי אישי ו/או תחליף לטיפול רפואי אישי, לפי הצורך, ואין לי ולא יהיו לי כל טענה ו/או דרישה מטבעי פיקס ו/או מרופאיה ו/או מי מטעמה בגין השימוש שאני עושה בסימולטור.
 15. אני מבין וידוע לי לך שבעת ההרשמה לניוזלטר אני מאשר שפרטיי יישמרו במאגר החברה המספקת את שירותי הדיוור בעבור טבעי פיקס למטרת שליחת מידע בעבורי.